Reactie van Asocolflores om productie standaarden en milieu aangelegenheden te verbetern in de Colombiaanse Snijbloemen industrie

Asocolflores heeft een belangrijke rol ingenomen in het behandelen van enkele kwesties die door de internationale campagnes worden besproken. Dit is vooral het geval op het gebied van milieu. In 1996, starte Asocolflores het Florverde programma een vrijwillige Gedragscode voor het verbeteren van de sociale en milieuvoorwaarden met betrekking tot de productie van de snijbloemen in Colombia. De gedragscode Asocolflores werd ontwikkeld gebaseerd op bestaande nationale en internationale de arbeidswetgeving en milieu normen. Deze zelfregulerende gedragscode, volgt sociale en milieu criteria die in een controlelijst worden beschreven.

Het programma staat bedrijven toe om hun uitgangspunt met betrekking tot sector normen aan te wijzen en prioriteits kwesties voor verbetering te benoemen. Het 4-stappen programma van Florverde staat een bedrijf toe om onafhankelijk onderschreven certificatie te verkrijgen na het voldoen aan van tweede niveau vereisten.

Het Florverde programma gebruikt een twee sporen benadering om bedrijven dichterbij elkaar te brengen voor het bereiken van de programma doelstellingen: replicatie en consultancy. De replicatie is een proces dat als één bedrijf iets goed heeft geimplementeerd dan wordt geprobeerd dit een ander bedrijf te laten kopiëren. Dat wordt bevorderd door:

  1. het identificeren van succesvolle case studies en het aanmoedigen van competitie
  2. het ontwikkelen van prestatiesindicatoren door benchmarking (d.w.z. vergelijkingen met andere bedrijven)
  3. onafhankelijke certificering

Consultancy zijninspanningen waarin deskundigen met bedrijven samenwerken om voorwaarden te verbeteren. Dit systeem is aanpasbaar per bedrijf en kan, die in areaal variëren, type van bloemen, niveau van technische deskundigheid, plaats, en verschillende andere factoren. Tijdens advies, helpen de deskundigen de bedrijven:

  1. Identificeer bronnen die verbetering vereisen
  2. identificeer hindernissen en verbeter die zodat betere prestaties mogelijk zijn
  3. identificeer extra strategieën voor verbetering

Asocolflores heeft ook een Handboek of Best Practices gemaakt, die in workshops en tijdens conferenties aan bloementelers wordt versterkt. Vanaf januari 2004 namen 130 van mogelijke 460 bloemen bedrijven deel aan het programma van Florverde. Vijfentwintig van die bedrijven zijn gecertificeerd door SGS een Zwitserse controle, centertificeringsbedrijf die onafhankelijke certificatie van processen doet.

Naast deze strategieën, heeft Asocolflores regeringsentiteiten, universiteiten en onderzoekscentra in dienst genomen om manieren te bedenken om nationale milieumandaten te verbeteren door programma doelstellingen beter te bepalen en uit te voeren.

Op gemeentelijke niveau, is significante coördinatie van milieu met betrekking tot activiteiten op het gebied van waterbeheersing voor de sector, verwezenlijkt in samenwerking met Corporación Regionale Autónoma (CAR), een netwerk van regionale openbare entiteiten die met regionaal milieubeleid en beheer binnen de gebieden onder de jurisdictie van CAR worden gedaan. Sinds 2001, heeft CAR met de snijbloemen sector, in samenwerking met de particuliere sector van natuurlijke rijkdommen – d.w.z. grondwater – de behoeften van de het omringende gemeenschappen en het behoud van het milieu gewerkt. Door een meer pro-actieve benadering die op basis van milieu effect studies is gedaan, heeft de CAR 4 verschillende strategieën ontwikkeld om productie sectoren, met inbegrip van de bloemenindustrie, in verminderende milieudegradatie te steunen die op de sector betrekking hebbende productieactiviteiten wordt veroorzaakt. De strategieën van de CAR omvatten:

  1. bevorder van samenwerking tussen CAR en de particuliere sector voor inspanningen voor schonere productie praktijken
  2. de verwezenlijking van proef projecten die door Centro para la Investigación Socio-Económica y Técnica de Colombia worden uitgevoerd
  3. de verwezenlijking van forums in combinatie met participatie van diverse aandeelhouders om beoogde problemen op te lossen; en
  4. steun voor zelfregulerende initiatieven zoals vrijwillige gedragscodes

Nauwe samenwerking tussen CAR en Asocolflores heeft geleid tot schonere productie praktijken door de bloemenkwekers tevens hebben de kwekers toegang tot openbare middelen en deskundigheid door deelname in proef projecten aan te moedigen. In 2003, waren er slechts 5 deelnemende bedrijven in 2004 zijn dat er 20.
Centro de Investigaciones Agroindustriales (CIAA), een onderzoeksinstituut van de Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Asocolflores werkte samen om productiesystemen tot stand te brengen ter mindering van bovenmatig gebruik van agrochemicals en zodoende milieudegradatie te verminderen of voorkomen. De samenwerking tussen Asocolflores met CIAA dateert van zo’n 17 jaar geleden toen de CIAA werd opgericht. Eén van de hoofd functies van CIAA was te voorzien in de R&D behoefte van de bloemsector, op het gebied van biologische bestrijding, klimaat beheer in de kassen, fytopathologie, grond onderzoek, entomologie en plantaardige fysiologie. Momenteel, ontvangt CIAA het grootste deel van zijn financiering via openbare bronnen en privé contracten zoals het geval is bij Asocolflores.

Hoewel de activiteiten met betrekking tot het project sporadisch zijn, houden CIAA en Asocolflores een intensieve verhouding en bloemen onderzoek staat hoog op de CIAA agenda. Tevens zitter er verscheidene bloemenkwekers in de raad van bestuur van de CIAA. Het voortdurende onderzoek op het gebied van biologisch bestrijding, zal de overgang van het intensieve gebruik van schadelijke agrochemicals in de productie van snijbloemen, aan milieu en arbeiders vsteeds verder verbeteren.

Deze bevindingen hebben bewerkstelligd dat er verbeteringen zijn in termen van vermindert gebruik van chemische producten. Hierbij moet worden opgemerkt, dat ongeveer 460 snijbloemen bedrijven die aan de rand van Bogotá zijn gevestigd waaronder meer dan 200 leden van Asocolflores. Meer studies zijn nodig om de algemene effecten van de programma’s te bepalen. Bovendien zijn kwantitatieve gegevens van een grote steekproef nodig om het gebruik van agrochemicals vóór en na het milieuprogramma’s te bepalen. Tot slot om het effect en de bijdrage van de sociale programma’s te bepalen die door Asocolflores zijn uitvoerd , is het noodzakelijk om diepgaande gesprekken met arbeiders, NGOs en vakbonden aan ezels uit te voeren het toepassingsgebied en de verwezenlijkingen van de sociale programma’s van Asocolflores die tegen de eisen van deze groepen worden gemeten.

Featured image thanks to Jorge Gaviria

Published by

Erik van Berkum

Erik is a Dutchman currently living in Osaka Japan.

Leave a Reply