Verbeteren van Arbeid en Milieunormen in de Colombiaanse Bloemen Industrie

Colombia is de tweede producent van de snijbloemen in de wereld en de grootste leverancier aan de V.S.. Meer dan 15 jaar, echter, hebben de Colombiaanse kwekers last van internationale kritiek over slechte arbeidsvoorwaarden en een grote milieu belasting. De film “Love Woman and Flowers”, die in 1988 werd uitgegeven, schilderde de slechte arbeidsvoorwaarden bij Colombiaanse bloemen producenten af en benadrukte het bovenmatige gebruik van pesticiden, dat de gezondheid en het welzijn van de meestal vrouwelijke arbeidskrachten beïnvloedde. De film markeerde echter het begin van een internationale campagne die het imago van de bloemen industrie heeft aangetast.

Een netwerk van Europese en Noordamerikaanse niet-gouvernementele organisaties (NGOs) en mensenrechtenorganisaties en milieugroepen betrokken bij de sociale en milieueffecten van de bloemen productie begon met een internationale campagne tegen de bloemen sector om zijn praktijken te veranderen. Werkend in samenwerking met Corporación Cactus, een Colombiaanse niet-gouvernementele organisatie (NGO), werd de internationale aandacht gevestigd op de slechte arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de bloemen productie. Speciale aandacht was er voor de werknemers, die hoofdzakelijk uit slecht-opgeleide vrouwen bestond die enig kostwinner waren vaak zonder man maar met kinderen.

Onder de vele klachten die door de werknemers werden geuit waren gezondheidsproblemen met betrekking tot pesticide blootstelling met inbegrip van voortijdige geboorte, braken, huid en ademhalingsproblemen. Bovendien stelde de campagne sommige werkgelegenheidspraktijken van de bloemen producenten aan de kaak. Hoog op de agenda stond, het gebruik van korte termijn arbeidscontracten en toeleveringscontracten door uitzendbureaus. Deze praktijken werden veroordeelt omdat zij kwekers toe stonden niet te betalen voor vaste arbeiderscontracten, die duurder zijn, terwijl het eigenlijk wel vaste arbeidsovereenkomsten waren. De kwekers traden verder hard op tegen werknemers die zich proberen te organiseren in vakbonden.

Milieu kwesties kwamen ook aan de orde. De kwekers gebruikten grote hoeveelheden herbiciden en pesticiden en er zijn zorgen over de nabijgelegen watervoorziening. De vraag van de bloemen industrie naar water heeft ook zo zijn keerzijde voor het milieu, in sommige gebieden, is het grondwater niveau gedaald met 20 meter tot 200 meter, volgens sommige NGO- rapporten.

Onlangs zijn de NGOs ook begonnen om druk te zetten op de supermarkten die Colombiaanse bloemen verkopen. De pamfletten en de websites laten zien welke grote supermarkten zoals Costco, Albertsons, Safeway, en wal-Mart Colombiaanse bloemen verkopen. De NGOs zijn een campagne gestart onder de naam “Fairness in Flowers” die het publiek aanspoort om brieven te schrijven aan supermarkten om Colombiaanse (en Ecuatoriaanse) bloemen te boycotten totdat zij zijn verzekerd dat de bloemen producenten adequate arbeid en milieu verdragen hebben. De campagnes, echter, zijn beperkt tot leden van de deelnemende NGOs of tot hen die toevallig op internet de campagne zien omdat er weinig pers aandacht is geweest, in het bijzonder in het laatste decennium.

Toch hebben de diverse acties genoeg druk uitgeoefend om Asocolflores, de Colombiaanse vereniging van bloemkwekers aan te moedigen, om een green label op te richten. Sommige kwekers hebben ook maatregelen getroffen om hun productie praktijken te verbeteren. Maar de Colombiaanse bloemen industrie is samengesteld uit honderden onafhankelijke kwekers en bedrijven van verschillende schaal grootte en met zeer verschillende logistieke ketens, en verschillende meningen over hoe te handelen en hoe de problemen op te lossen.

Hoe kan de Colombiaanse bloemen industrie zich verbeteren?

Link invoeren

Dit artikel is een Nederlandse vertaling van de Engelse: Improving Labor and Enviromental Standards in the Colombian Cut Flower Industry. Je kan de orginele versie vinden door hier op de link te klikken.

Featured image thanks to Jorge Gaviria

Published by

Erik van Berkum

Erik is a Dutchman currently living in Osaka Japan.

One thought on “Verbeteren van Arbeid en Milieunormen in de Colombiaanse Bloemen Industrie”

Leave a Reply