Wereldwijde Chrysanthemum productie

Onderstaan zie je een overzicht van de wereldwijde Chrysanten productie. Zoals ik die in de loop van der jaren heb kunnen inschatten. De landen met een rode kleur zijn niet UPOV landen, de blauwe landen hebben het UPOV verdrag getekend.

Land Stems
Canada 30.000.000
Verenigde Staten 35.000.000
Mexico 300.000.000
Costa Rica 20.000.000
Colombia 900.000.000
Ecuador 15.000.000
Nederland 1.500.000.000
Verenigd Koninkrijk 35.000.000
Polen 20.000.000
Spanje 120.000.000
Italie 300.000.000
Zuid Afrika 100.000.000
China ?????
Korea 20.000.000
Japan 2.100.000
Malaysia 92.000.000
Australie 20.000.000
Nieuw Zeeland 4.000.000

world chrysanthemum production 2007

Bovenstaande file is in MS visio beschikbaar, indien je intresse hebt of updates wilt maken mail me.

Consumenten en marksegementen voor Colombiaanse bloemen

Van de snijbloemen productie in Colombia is 98% bestemd voor de export. Hiervan wordt 84,5% van totale productie geëxporteerd naar Noord-Amerika, 9,3% aan Europa, en 6,2% aan andere buitenlandse markten. Hoewel de Verenigde Staten het grootste deel van de Colombiaanse bloemen uitvoer vertegenwoordigen, is de consumptie per hoofd van bevolking van snijbloemen in de V.S. ver beneden dat van de Europeanen. Volgens het Internationaal Centrum van de Handel (ITC), verbruikt een Amerikaan een totaal van 4-5 stelen per jaar in vergelijking met 30-40 stelen die Europeanen verbruiken. Bovendien zijn er significante verschillen in de cultuur van de consument tussen deze twee belangrijke markten. In de V.S. worden snijbloemen nog een als luxeproduct gezien en hoofdzakelijk gebruikt voor speciale gelegenheden zoals Valentijn en moederdag in Europa worden snijbloemen beschouwd als een standaard huishouden behoefte.

De verschillen in consumptie tendensen tussen de grootste markten van snijbloemen hebben belangrijke consequenties voor de productie van snijblomeen in Colombia. Aangezien de Europese markten verzadigd zijn, kan de concurrentie van andere Latijnse Amerikaanse producenten voor een aandeel in de markt van de V.S. stijgen. De verhoogde levering die aan marktstagnatie wordt gekoppeld betekent dat de Colombiaanse kwekers van snijbloemen

 1. Aan de normen van betere kwaliteit met inbegrip van grootte, lengte van de stam zullen moeten voldoen, en het vaas-leven,
 2. Diversificeren om een breed pakket rassen te hebben die aan de wens van de consument tegemoet komt voor nieuwigheden;
 3. Inspanningen levert om verbruikersvraag voor bloemen in de V.S. te verhogen.

Momenteel, zijn de belangrijkste export producten van Colombia rozen (28,7%), anjers (19,3%), mini anjers (8,9%), chrysanten (1.8%) en een mengeling van andere producten. Dit zijn enkele uitdagingen voor de Colombiaanse kwekers om zich te onderscheiden van andere concurrenten in Colombia en concurrenten in andere landen.

Featured image thanks to Jorge Gaviria

World Chrysanthemum Production

Below you can find a table of the worldwide Chrysanthemum production or as the Americans say it pompoms. I have made this predictions based on the fact that I have visited many chrysanthemum production companies and farms all over the world. Countries colored red are none UPOV countries the blue countries have UPOV signed the UPOV treaty. If you want to know the amount in American bunches dive by 4.7, to have a reasonable accurate amount.

Country Stems
Canada 30.000.000
United States 35.000.000
Mexico 300.000.000
Costa Rica 20.000.000
Colombia 900.000.000
Ecuador 15.000.000
Netherlands Holland 1.500.000.000
United Kingdom 35.000.000
Poland 20.000.000
Spain 120.000.000
Italy 300.000.000
South Africa 100.000.000
China ?????
Korea 20.000.000
Japan 2.100.000
Malaysia 92.000.000
Australia 20.000.000
New Zealand 4.000.000

world chrysanthemum production 2007

Above file is created in MS Visio are you interested in updating the file let me know I email you a copy.

Reactie van Asocolflores om productie standaarden en milieu aangelegenheden te verbetern in de Colombiaanse Snijbloemen industrie

Asocolflores heeft een belangrijke rol ingenomen in het behandelen van enkele kwesties die door de internationale campagnes worden besproken. Dit is vooral het geval op het gebied van milieu. In 1996, starte Asocolflores het Florverde programma een vrijwillige Gedragscode voor het verbeteren van de sociale en milieuvoorwaarden met betrekking tot de productie van de snijbloemen in Colombia. De gedragscode Asocolflores werd ontwikkeld gebaseerd op bestaande nationale en internationale de arbeidswetgeving en milieu normen. Deze zelfregulerende gedragscode, volgt sociale en milieu criteria die in een controlelijst worden beschreven.

Het programma staat bedrijven toe om hun uitgangspunt met betrekking tot sector normen aan te wijzen en prioriteits kwesties voor verbetering te benoemen. Het 4-stappen programma van Florverde staat een bedrijf toe om onafhankelijk onderschreven certificatie te verkrijgen na het voldoen aan van tweede niveau vereisten.

Het Florverde programma gebruikt een twee sporen benadering om bedrijven dichterbij elkaar te brengen voor het bereiken van de programma doelstellingen: replicatie en consultancy. De replicatie is een proces dat als één bedrijf iets goed heeft geimplementeerd dan wordt geprobeerd dit een ander bedrijf te laten kopiëren. Dat wordt bevorderd door:

 1. het identificeren van succesvolle case studies en het aanmoedigen van competitie
 2. het ontwikkelen van prestatiesindicatoren door benchmarking (d.w.z. vergelijkingen met andere bedrijven)
 3. onafhankelijke certificering

Consultancy zijninspanningen waarin deskundigen met bedrijven samenwerken om voorwaarden te verbeteren. Dit systeem is aanpasbaar per bedrijf en kan, die in areaal variëren, type van bloemen, niveau van technische deskundigheid, plaats, en verschillende andere factoren. Tijdens advies, helpen de deskundigen de bedrijven:

 1. Identificeer bronnen die verbetering vereisen
 2. identificeer hindernissen en verbeter die zodat betere prestaties mogelijk zijn
 3. identificeer extra strategieën voor verbetering

Asocolflores heeft ook een Handboek of Best Practices gemaakt, die in workshops en tijdens conferenties aan bloementelers wordt versterkt. Vanaf januari 2004 namen 130 van mogelijke 460 bloemen bedrijven deel aan het programma van Florverde. Vijfentwintig van die bedrijven zijn gecertificeerd door SGS een Zwitserse controle, centertificeringsbedrijf die onafhankelijke certificatie van processen doet.

Naast deze strategieën, heeft Asocolflores regeringsentiteiten, universiteiten en onderzoekscentra in dienst genomen om manieren te bedenken om nationale milieumandaten te verbeteren door programma doelstellingen beter te bepalen en uit te voeren.

Op gemeentelijke niveau, is significante coördinatie van milieu met betrekking tot activiteiten op het gebied van waterbeheersing voor de sector, verwezenlijkt in samenwerking met Corporación Regionale Autónoma (CAR), een netwerk van regionale openbare entiteiten die met regionaal milieubeleid en beheer binnen de gebieden onder de jurisdictie van CAR worden gedaan. Sinds 2001, heeft CAR met de snijbloemen sector, in samenwerking met de particuliere sector van natuurlijke rijkdommen – d.w.z. grondwater – de behoeften van de het omringende gemeenschappen en het behoud van het milieu gewerkt. Door een meer pro-actieve benadering die op basis van milieu effect studies is gedaan, heeft de CAR 4 verschillende strategieën ontwikkeld om productie sectoren, met inbegrip van de bloemenindustrie, in verminderende milieudegradatie te steunen die op de sector betrekking hebbende productieactiviteiten wordt veroorzaakt. De strategieën van de CAR omvatten:

 1. bevorder van samenwerking tussen CAR en de particuliere sector voor inspanningen voor schonere productie praktijken
 2. de verwezenlijking van proef projecten die door Centro para la Investigación Socio-Económica y Técnica de Colombia worden uitgevoerd
 3. de verwezenlijking van forums in combinatie met participatie van diverse aandeelhouders om beoogde problemen op te lossen; en
 4. steun voor zelfregulerende initiatieven zoals vrijwillige gedragscodes

Nauwe samenwerking tussen CAR en Asocolflores heeft geleid tot schonere productie praktijken door de bloemenkwekers tevens hebben de kwekers toegang tot openbare middelen en deskundigheid door deelname in proef projecten aan te moedigen. In 2003, waren er slechts 5 deelnemende bedrijven in 2004 zijn dat er 20.
Centro de Investigaciones Agroindustriales (CIAA), een onderzoeksinstituut van de Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Asocolflores werkte samen om productiesystemen tot stand te brengen ter mindering van bovenmatig gebruik van agrochemicals en zodoende milieudegradatie te verminderen of voorkomen. De samenwerking tussen Asocolflores met CIAA dateert van zo’n 17 jaar geleden toen de CIAA werd opgericht. Eén van de hoofd functies van CIAA was te voorzien in de R&D behoefte van de bloemsector, op het gebied van biologische bestrijding, klimaat beheer in de kassen, fytopathologie, grond onderzoek, entomologie en plantaardige fysiologie. Momenteel, ontvangt CIAA het grootste deel van zijn financiering via openbare bronnen en privé contracten zoals het geval is bij Asocolflores.

Hoewel de activiteiten met betrekking tot het project sporadisch zijn, houden CIAA en Asocolflores een intensieve verhouding en bloemen onderzoek staat hoog op de CIAA agenda. Tevens zitter er verscheidene bloemenkwekers in de raad van bestuur van de CIAA. Het voortdurende onderzoek op het gebied van biologisch bestrijding, zal de overgang van het intensieve gebruik van schadelijke agrochemicals in de productie van snijbloemen, aan milieu en arbeiders vsteeds verder verbeteren.

Deze bevindingen hebben bewerkstelligd dat er verbeteringen zijn in termen van vermindert gebruik van chemische producten. Hierbij moet worden opgemerkt, dat ongeveer 460 snijbloemen bedrijven die aan de rand van Bogotá zijn gevestigd waaronder meer dan 200 leden van Asocolflores. Meer studies zijn nodig om de algemene effecten van de programma’s te bepalen. Bovendien zijn kwantitatieve gegevens van een grote steekproef nodig om het gebruik van agrochemicals vóór en na het milieuprogramma’s te bepalen. Tot slot om het effect en de bijdrage van de sociale programma’s te bepalen die door Asocolflores zijn uitvoerd , is het noodzakelijk om diepgaande gesprekken met arbeiders, NGOs en vakbonden aan ezels uit te voeren het toepassingsgebied en de verwezenlijkingen van de sociale programma’s van Asocolflores die tegen de eisen van deze groepen worden gemeten.

Featured image thanks to Jorge Gaviria

Dutch in Horticulture

It is impossible to be around the floriculture industry for any length of time without running into the Dutch. They are everywhere. Hang around with growers all over the world or visit flower trade shows in America, Africa, Asia, or Europe and you will always hear some Dutch accent somewhere in the room. This is the industry of the Dutch which we have exported to the rest of the world.

The Netherlands got into business over 400 years ago. In those days the Dutch East India Company (VOC) and the West India Company (WIC)dominated the world trade in spices, furs, sugar and coffee. Turkey was an important trading partner for the Dutch and flowers native to Turkey made their way to European gardeners through Turkish-Dutch trade routes.

In 1593 the first collection of tulip bulbs arrived in Holland. A sultan in Turkey gave some tulip bulbs to the Austrian Ambassador, which gave it to his friend and scientist Carlos Clusius. Soon after Carlos Clusius got the tulip bulbs Carlos became chairman of Hortus Botanicus in Leiden (see also) and so Holland had there first tulips flowering in 1594. The Dutch liked the tulip and soon after that started the tulip mania, wealthy Dutch merchants outbid each other at auctions to make a quick profit. At the peak of the tulip mania, tulip bulbs could be traded for for the price of a canal house. In early 1637 the Dutch tulip market crashed, the bidding of a pound of tulips stared at 1250 Guilders. No one bid. Despite of the crash of the market the Dutch keep on working with their flowers and keep on dominating the flower world until today. Even though cut flower growing has been moving out of Holland for over a century first to the United States and later to countries around the equator, the Dutch still export new varieties, growing techniques and greenhouse technology. The Dutch also own the most patents on flower varieties around the world and setting worldwide prices trough the auctions.

Erik_malaysia

In 2001 Erik van Berkum joined the flower industry and dedicated all his working time to chrysanthemum breeding and sales, Erik has been doing this work untill November 2007. Erik van Berkum has sold all chrysanthemum varieties on a global scale, for which Erik has to travel ed at least 100 days a year. In those 7 years Erik van Berkum has visited 35 countries. If you are interested in his whole career have a look at the Curriculum of Erik van Berkum. You can also have a look at Eriks’ world map for the places he has visited during his life.

Erik van Berkum Chrysanthemum things