Consumenten en marksegementen voor Colombiaanse bloemen

Van de snijbloemen productie in Colombia is 98% bestemd voor de export. Hiervan wordt 84,5% van totale productie geëxporteerd naar Noord-Amerika, 9,3% aan Europa, en 6,2% aan andere buitenlandse markten. Hoewel de Verenigde Staten het grootste deel van de Colombiaanse bloemen uitvoer vertegenwoordigen, is de consumptie per hoofd van bevolking van snijbloemen in de V.S. ver beneden dat van de Europeanen. Volgens het Internationaal Centrum van de Handel (ITC), verbruikt een Amerikaan een totaal van 4-5 stelen per jaar in vergelijking met 30-40 stelen die Europeanen verbruiken. Bovendien zijn er significante verschillen in de cultuur van de consument tussen deze twee belangrijke markten. In de V.S. worden snijbloemen nog een als luxeproduct gezien en hoofdzakelijk gebruikt voor speciale gelegenheden zoals Valentijn en moederdag in Europa worden snijbloemen beschouwd als een standaard huishouden behoefte.

De verschillen in consumptie tendensen tussen de grootste markten van snijbloemen hebben belangrijke consequenties voor de productie van snijblomeen in Colombia. Aangezien de Europese markten verzadigd zijn, kan de concurrentie van andere Latijnse Amerikaanse producenten voor een aandeel in de markt van de V.S. stijgen. De verhoogde levering die aan marktstagnatie wordt gekoppeld betekent dat de Colombiaanse kwekers van snijbloemen

 1. Aan de normen van betere kwaliteit met inbegrip van grootte, lengte van de stam zullen moeten voldoen, en het vaas-leven,
 2. Diversificeren om een breed pakket rassen te hebben die aan de wens van de consument tegemoet komt voor nieuwigheden;
 3. Inspanningen levert om verbruikersvraag voor bloemen in de V.S. te verhogen.

Momenteel, zijn de belangrijkste export producten van Colombia rozen (28,7%), anjers (19,3%), mini anjers (8,9%), chrysanten (1.8%) en een mengeling van andere producten. Dit zijn enkele uitdagingen voor de Colombiaanse kwekers om zich te onderscheiden van andere concurrenten in Colombia en concurrenten in andere landen.

Featured image thanks to Jorge Gaviria

Reactie van Asocolflores om productie standaarden en milieu aangelegenheden te verbetern in de Colombiaanse Snijbloemen industrie

Asocolflores heeft een belangrijke rol ingenomen in het behandelen van enkele kwesties die door de internationale campagnes worden besproken. Dit is vooral het geval op het gebied van milieu. In 1996, starte Asocolflores het Florverde programma een vrijwillige Gedragscode voor het verbeteren van de sociale en milieuvoorwaarden met betrekking tot de productie van de snijbloemen in Colombia. De gedragscode Asocolflores werd ontwikkeld gebaseerd op bestaande nationale en internationale de arbeidswetgeving en milieu normen. Deze zelfregulerende gedragscode, volgt sociale en milieu criteria die in een controlelijst worden beschreven.

Het programma staat bedrijven toe om hun uitgangspunt met betrekking tot sector normen aan te wijzen en prioriteits kwesties voor verbetering te benoemen. Het 4-stappen programma van Florverde staat een bedrijf toe om onafhankelijk onderschreven certificatie te verkrijgen na het voldoen aan van tweede niveau vereisten.

Het Florverde programma gebruikt een twee sporen benadering om bedrijven dichterbij elkaar te brengen voor het bereiken van de programma doelstellingen: replicatie en consultancy. De replicatie is een proces dat als één bedrijf iets goed heeft geimplementeerd dan wordt geprobeerd dit een ander bedrijf te laten kopiëren. Dat wordt bevorderd door:

 1. het identificeren van succesvolle case studies en het aanmoedigen van competitie
 2. het ontwikkelen van prestatiesindicatoren door benchmarking (d.w.z. vergelijkingen met andere bedrijven)
 3. onafhankelijke certificering

Consultancy zijninspanningen waarin deskundigen met bedrijven samenwerken om voorwaarden te verbeteren. Dit systeem is aanpasbaar per bedrijf en kan, die in areaal variëren, type van bloemen, niveau van technische deskundigheid, plaats, en verschillende andere factoren. Tijdens advies, helpen de deskundigen de bedrijven:

 1. Identificeer bronnen die verbetering vereisen
 2. identificeer hindernissen en verbeter die zodat betere prestaties mogelijk zijn
 3. identificeer extra strategieën voor verbetering

Asocolflores heeft ook een Handboek of Best Practices gemaakt, die in workshops en tijdens conferenties aan bloementelers wordt versterkt. Vanaf januari 2004 namen 130 van mogelijke 460 bloemen bedrijven deel aan het programma van Florverde. Vijfentwintig van die bedrijven zijn gecertificeerd door SGS een Zwitserse controle, centertificeringsbedrijf die onafhankelijke certificatie van processen doet.

Naast deze strategieën, heeft Asocolflores regeringsentiteiten, universiteiten en onderzoekscentra in dienst genomen om manieren te bedenken om nationale milieumandaten te verbeteren door programma doelstellingen beter te bepalen en uit te voeren.

Op gemeentelijke niveau, is significante coördinatie van milieu met betrekking tot activiteiten op het gebied van waterbeheersing voor de sector, verwezenlijkt in samenwerking met Corporación Regionale Autónoma (CAR), een netwerk van regionale openbare entiteiten die met regionaal milieubeleid en beheer binnen de gebieden onder de jurisdictie van CAR worden gedaan. Sinds 2001, heeft CAR met de snijbloemen sector, in samenwerking met de particuliere sector van natuurlijke rijkdommen – d.w.z. grondwater – de behoeften van de het omringende gemeenschappen en het behoud van het milieu gewerkt. Door een meer pro-actieve benadering die op basis van milieu effect studies is gedaan, heeft de CAR 4 verschillende strategieën ontwikkeld om productie sectoren, met inbegrip van de bloemenindustrie, in verminderende milieudegradatie te steunen die op de sector betrekking hebbende productieactiviteiten wordt veroorzaakt. De strategieën van de CAR omvatten:

 1. bevorder van samenwerking tussen CAR en de particuliere sector voor inspanningen voor schonere productie praktijken
 2. de verwezenlijking van proef projecten die door Centro para la Investigación Socio-Económica y Técnica de Colombia worden uitgevoerd
 3. de verwezenlijking van forums in combinatie met participatie van diverse aandeelhouders om beoogde problemen op te lossen; en
 4. steun voor zelfregulerende initiatieven zoals vrijwillige gedragscodes

Nauwe samenwerking tussen CAR en Asocolflores heeft geleid tot schonere productie praktijken door de bloemenkwekers tevens hebben de kwekers toegang tot openbare middelen en deskundigheid door deelname in proef projecten aan te moedigen. In 2003, waren er slechts 5 deelnemende bedrijven in 2004 zijn dat er 20.
Centro de Investigaciones Agroindustriales (CIAA), een onderzoeksinstituut van de Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Asocolflores werkte samen om productiesystemen tot stand te brengen ter mindering van bovenmatig gebruik van agrochemicals en zodoende milieudegradatie te verminderen of voorkomen. De samenwerking tussen Asocolflores met CIAA dateert van zo’n 17 jaar geleden toen de CIAA werd opgericht. Eén van de hoofd functies van CIAA was te voorzien in de R&D behoefte van de bloemsector, op het gebied van biologische bestrijding, klimaat beheer in de kassen, fytopathologie, grond onderzoek, entomologie en plantaardige fysiologie. Momenteel, ontvangt CIAA het grootste deel van zijn financiering via openbare bronnen en privé contracten zoals het geval is bij Asocolflores.

Hoewel de activiteiten met betrekking tot het project sporadisch zijn, houden CIAA en Asocolflores een intensieve verhouding en bloemen onderzoek staat hoog op de CIAA agenda. Tevens zitter er verscheidene bloemenkwekers in de raad van bestuur van de CIAA. Het voortdurende onderzoek op het gebied van biologisch bestrijding, zal de overgang van het intensieve gebruik van schadelijke agrochemicals in de productie van snijbloemen, aan milieu en arbeiders vsteeds verder verbeteren.

Deze bevindingen hebben bewerkstelligd dat er verbeteringen zijn in termen van vermindert gebruik van chemische producten. Hierbij moet worden opgemerkt, dat ongeveer 460 snijbloemen bedrijven die aan de rand van Bogotá zijn gevestigd waaronder meer dan 200 leden van Asocolflores. Meer studies zijn nodig om de algemene effecten van de programma’s te bepalen. Bovendien zijn kwantitatieve gegevens van een grote steekproef nodig om het gebruik van agrochemicals vóór en na het milieuprogramma’s te bepalen. Tot slot om het effect en de bijdrage van de sociale programma’s te bepalen die door Asocolflores zijn uitvoerd , is het noodzakelijk om diepgaande gesprekken met arbeiders, NGOs en vakbonden aan ezels uit te voeren het toepassingsgebied en de verwezenlijkingen van de sociale programma’s van Asocolflores die tegen de eisen van deze groepen worden gemeten.

Featured image thanks to Jorge Gaviria

Chrysanthemum breeding variety selection shift to production areas

Variety_Selection_shift_to_production_areas

Breeding

The interaction between breeders and growers in major production areas can turn once redundant codes into gold. Redundant codes being all the individual plants assigned a number by a breeder in the initial stages of a breeding program, but which never actually achieve the final status of a commercial variety.

by Erik van Berkum

How often in the past have breeders chosen to throw away a coded plant during the selection phase because they were unsuitable for the domestic market? This number can rise into the thousands since, on an annual basis, of 2,000 plants produced and denoted by a breeding code, it is not unusual that only 5 to 10 coded plants ultimately achieve the status of a commercial variety. How often does a variety selected and tested locally fail to perform to the same potential under different climatic conditions? Are all growers around the world benefiting from the new selections and improved varieties? The internationalization of the cut flower industry does not allow breeders to ignore these questions. Coded plants not matching the demands of one region, for example, can be very suitable and profitable in other parts of the world. How can a breeder make sure selections categorized as waste are not gold to growers elsewhere?

Erik_van_Berkum_and_his_colleagues

The answers to these different questions have encouraged a higher level of breeder-grower interaction in recent years. As an example, the chrysanthemum breeding activities of Deliflor in the Netherlands have been extended to create a testing program in the most important chrysanthemum markets. Major production areas are Japan, Holland and Colombia while the worlds three major consumption markets are Europe, Japan and the United States. Commercial testing in Italy, Malaysia and Japan is complemented by the company’s own testing facilities in Medelli­n, Colombia. The latter location delivering varieties with a consumer preference in the United States and suited to the growing conditions in the Medelli­n climate.

Speed of improvement
Mother plants produced in El Carmen de Viboral, nearby Medellin, are used to source the disease free plant material for the growers; a major point of concern for the Colombian farms is that cuttings are not hygienic and can be full of diseases. A strict hygiene protocol is necessary; commercial varieties are tested twice a year for viroid and each selection has their own set of gloves, so that if one selection becomes contaminated the diseases will not be spread by the workers during the picking of the cuttings. The traditional supply of in vitro material from Holland has disadvantages of being slow and more difficult to handle compared to the locally grown cuttings. For these imported plants, over a year is required before it is in full production. Allowing for the time period required for the farm to propagate this material, the breeders will have made other new selections and improvements to existing varieties. This system can mean that the farms are more or less three years behind in the cultivation of the latest varieties, compared to growers that buy cuttings directly.

pick cuttings

The Dutch breeders make at least four visits a year to Colombia to see how the work is progressing and to remain familiar with the market. Trials undertaken close to the growers own farms does permit easy contact. The visits to the farms are a means of quick feedback about the performance of varieties. Any problems arising with a particular variety can be recognised and reacted to quickly. During these visits, there is also an opportunity to show and ask the grower’s opinion about potential new varieties. Advice is given to the growers if they specifically ask technical production questions, but otherwise this remains the responsibility of the many good technical engineers in the region.

A necessary boost
On a business level, the last three years have not been easy for the farms in Colombia. The quality of living has made enormous progress, but the appreciation of the peso with respect to the dollar is giving the farms some serious problems. The necessary investments are not commonly being made and instead of investing in new production methods and automation, many farms are forced to cut costs, with many negative aspects for the cut flower sector in general.

Flores sylvestres

Despite these developments, the future is very positive for the Colombian flower sector. America will keep on buying flowers and Colombia will keep on producing them. Air freight and labour costs will be the two biggest challenges to keep under control. Fortunately, the sea transport routes from Cartagena to Miami are relatively short, which offers many possibilities to save on transport costs. To save on labour costs, Colombian growers will have to invest in automation. In this respect, Colombian growers can learn a lot from the Dutch growers, but they will have to keep in mind the different circumstances in Colombia and search for practical solutions together.

From the online version of FloraCulture International July 2007 Page 34, 35

this post was earlier posted on: http://www.maripositas.org/index.php?title=Variety_selections_shift_to_production_areas